پلان طبقات

پلان منفی یک

مغازه های تجاری

امکانات پلان منفی یک

کافی شاپ

امکانات پلان منفی یک

آسانسور و پله برقی

امکانات پلان منفی یک

راه پله

امکانات پلان منفی یک

پلان منفی یک

  آسانسور
  کافی شاپ
  راه پله
  دستشویی

پلان طبقه همکف


  آسانسور
  واحدهای تجاری
  راه پله

پلان طبقه مثبت یک


  آسانسور
  واحدهای تجاری
  راه پله

پلان طبقات دفاتر تجارى


  آسانسور
  اتاق انتظار
  آشپزخانه
  اتاق مدیر
  دستشویی
  راه پله
واتس اپ
سلام

پشتیبان سارفون سنتر در خدمت شما میبا شد.